Skip to content

РЕКЛАМА НА OFFICESUITE7

Създаване на  компютърна 3D анимация за нуждите на рекламен клим.

header-logo
РЕАЛИЗАЦИЯ
2013
КЛИЕНТ
Mobisystems

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

3D анимация: Георги Врабчев, Станислав Бончев, Евгени Дамянов