Skip to content

ABOPharma Commercial

Рекламна продукция, базирана на компютърна 3D анимация.

РЕАЛИЗАЦИЯ
12.2019
КЛИЕНТ
Abopharma

Проектът е осъществен чрез фирма Fm Corp.

Цялостна изработка на анимацията към рекламата: Георги Врабчев