Skip to content

Eurodesign Millennium

Създаване на реклама.

ПРЕМИЕРА

04.2022

КЛИЕНТ

EURODESIGN SYSTEMS

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Режисьор и оператор: Йордан Петков