Skip to content

ЛЕВИЦАТА! №14

Създаване на реклама.

ПРЕМИЕРА

02.2023

КЛИЕНТ

Левицата

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Оператор: Георги Врабчев
Режисьор: Йордан Петков