Skip to content

РЕКЛАМА OPTONICA

Създаване на пакшот към рекламен клип, базиран на компютърна анимация.

РЕАЛИЗАЦИЯ
01.2020
КЛИЕНТ
OPTONICA - БЪЛГАРИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът е осъществен чрез фирма Fm Corp.

Цялостна изработка на анимацията: Георги Врабчев