Skip to content

АРХИТЕКТУРНА ФОТОГРАФИЯ

Архитектурната фотография се фокусира върху архитектурни обекти – сгради, паметници, мостове, паркове и други обекти. Тя може да се използва за създаване на красиви, уникални и емблематични изображения, които ще приковат вниманието на зрителите и ще им позволят да се насладят на красотата и великолепието на обектите, както и за представяне на архитектурни проекти, рекламиране на туристически дестинации, изграждане на имиджа на компании, които са свързани с архитектурата.

Архитектурната фотография най-често намира приложение сред:

 •   Архитекти; топографски, геотехнически, ландшафтни архитекти
 •   Строителни, машинни, електрически, пожарни, инженери
 •   Изпълнители и подизпълнители на строителни проекти
 •   Интериорни дизайнери
 •   Производители на строителни материали, мебели и др.
 •   Агенции и брокери на недвижими имоти  
 •   Хотели, къщи за гости

Архитектурните ни сесии могат да включват:

 •   Екстериорни кадри, заснети с фотоапарат и/или дрон
 •   Интериорни кадри
 •   Панорами – 360 

Снимките от фотосесията могат да бъдат използвани за:

 •   Портфолио
 •   Уеб сайтове
 •   Каталози, списания, брошури и др. печатни материали
 •   Социални мрежи
 •   Реклами 
 

КОРПОРАТИВНА АРХИТЕКТУРНА ФОТОГРАФИЯ

Корпоративната архитектурна фотография  представлява заснемането на визуално привлекателни снимки на сгради и обекти, свързани с бизнес дейността на компанията. Тази форма на фотография е изключително важна за представянето на фирмата в най-добрата светлина и за подчертаване на нейните уникални качества и стил.

Целта на корпоративната архитектурна фотография е да представи компанията като солиден и професионален бизнес партньор, чиято сграда и обекти са отговор на най-високите изисквания на бизнес средата. Тези снимки могат да бъдат използвани за множество цели, като например в уебсайтове, брошури, презентации и маркетингови материали.

Корпоративната архитектурна фотография помага на компаниите да се откроят в масата и да привличат вниманието на потенциалните клиенти.