Skip to content

Корпоративна фотография

Корпоративната фотография е важен елемент от визуалната комуникация на бизнеса. Основна функция на корпоративната фотография е изпращането послания към целева аудитория. Тя е важен фактор в изграждането на силна идентичност, укрепва имиджа на компанията и подобрява комуникацията с клиенти и партньори.

Разновидностите на корпоративната фотография включват: портретна фотография на служители и/или ръководители на компанията, продуктова фотография, фотография на сгради и интериори на офиси, магазини и други, фотография на събития като конференции, семинари и партита, и рекламна фотография на продуктите и услугите.

БИЗНЕС ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЯ

Бизнес портретната фотография се използва за създаване на професионално изглеждащи, имиджови портрети на служители, мениджъри, представители на компанията, които могат да бъдат използвани в различни маркетингови материали, уебсайтове, социални медии, рекламни материали и др.

Добре направеният бизнес портрет създава добро първо впечатление и вдъхва доверие пред клиентите и потенциалните партньори.

Бизнес портретната фотография участва в създаването на общата визия и идентичността на компанията. Портретите могат да бъдат използвани за лични карти, професионални профили и представяне на служители във вътрешните системи на компанията.

Бизнес портретите биват няколко вида. 

Профилният бизнес портрет е най-често използваният. Този тип портрети се заснемат на полу-профил и профил, за да се покаже по-подробно лицето на човека и да се постигне по-изразителен ефект.

Друг вид бизнес портрет е фотографията на работното място, която може да се използва за представяне на човека в контекста на работната му среда. Този тип портрети могат да бъдат заснети на конкретната локация, където човекът работи.

Стандартният портрет се използва най-често за представяне на служители в офисна среда. Този тип портрети обикновено се заснемат в студио, с професионално осветление и фон, за да се постигне желаният ефект.

Ако искате нестандартна или арт фотосесия, нашият екип с удоволствие ще ви помогне, съчетавайки вашите идеи с нашия професионален опит и креативност, за да създадем заедно снимки, които да отразят уникалните характеристики на вашата компания и да ви отличат от конкуренцията.

Повече информация относно цена, избор на снимки, получаване на снимки и авторско право, ще намерите в секция ЦЕНОРАЗПИС.

Разгледай ГАЛЕРИЯТА.

ПРОДУКТОВА ФОТОГРАФИЯ

Продуктовата фотография е важен аспект от маркетинговата стратегия на всяка компания, търгуваща със стоки. Тя представлява специфичен вид фотография, която се фокусира върху продуктите, които компанията предлага и има за цел да ги представи по най-добрия начин пред потенциалните клиенти. Виж повече

БИЗНЕС СЪБИТИЯ

Събитийната бизнес фотография е важен аспект от маркетинговата стратегия на всяка компания, която организира конференции, семинари, презентации, обучения, годишни събрания, фирмени партита и други. Тази форма на фотография има за цел да запечата спомените от събитието и да представи бизнеса по най-добрия начин.

Виж повече >